คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

🍀คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี 3 สาขา

- สาขาสาธารณสุข ( รับ ม.6 แผนศิลป์ ก็เรียนได้ )

- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย( รับ ม.6  สายวิทย์-คณิต เท่านั้น )

- สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ใน 2 สาขานี้ รับเฉพาะ ( รับ ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น )

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>

💠สาขาสาธารณสุข  367,800  บาท

ชำระเงินสดต่อเทอม เทอมละ 36,780

ถ้าใช้สิทธิ์การกู้ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ช่วงรอเงินกู้ :- ชำระเงินสด 5,000 บาท

 

💠สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  377,800  บาท

ชำระเงินสดต่อเทอม เทอมละ 37,780

ถ้าใช้สิทธิ์การกู้ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

ช่วงรอเงินกู้ :- ชำระเงินสด 5,000 บาท

 

💠สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ต่อเทอม ถ้าชำระเงินสด เทอมละ 42,780 บาท

ถ้าใช้สิทธิ์การกู้ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

ช่วงรอเงินกู้ :- ชำระเงินสด 5,000 บาท

 

คุณสมบัติในการสมัคร

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

- เกรดเฉลี่ยไม่จำกัด

- เสียแรกเข้า 5,000 บาท

- ไม่ต้องสอบ ได้โควต้ารับตรง

 

 

สมัครเรียนลิงค์จะอยู่ด้านล่าง

ดาวโหลดเอกสารสมัครเรียนด้านล่าง

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

🦁คณะรัฐศาสตร์

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  206,600  บาท

-ถ้าจะกู้ กยศ ช่วงรอเงินกู้ ชำระเงินสด เทอมละ 1,000 บาท ที่เหลือ กองทุนตัดจ่ายให้ ตามสิทธิ์ การกู้

-ถ้าชำระเงินสดเทอมละ 20,660 บาท ต่อเทอม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับชั้นม 6 ,กศน, ปวช , ปวส

- ไม่ต้องสอบเข้า

- ค่าแรกเข้า และค่ารายงานตัว 5,000 บาท

 

สมัครเรียนลิงค์จะอยู่ด้านล่าง

 

ดาวโหลดเอกสารสมัครเรียนด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

⚖️คณะนิติศาสตร์

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  219,000  บาท

 คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระัดับชั้นม 6 , ปวช , ปวส
- ไม่ต้องสอบเข้า
- ค่าแรกเข้า 5,000 บาท

 

 สมัครเรียนลิงค์จะอยู่ด้านล่าง

ดาวโหลดเอกสารสมัครเรียนด้านล่าง

คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

คณะบริหารศาสตร์
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 
- สาขาการจัดการ   217,000  บาท
ชำระเงินสดต่อเทอม เทอมละ 21,700

ถ้าใช้สิทธิ์การกู้ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
📌เงินสดเทอมละ 5,000  บาท ที่เหลือ กองทุนตัดจ่ายให้
- สาขาการบัญชี   228,600  บาท
ชำระเงินสดเทอมละ 22,860 บาท
ชำระโดย กองทุนให้กู้ยืมฯ ช่วงรอเงินกู้ชำระ
📌เงินสดเทอมละ 5,000 บาท ที่เหลือ กองทุนตัดจ่ายให้
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  233,800 บาท
ชำระเงินสดต่อเทอม เทอมละ 23,380

ถ้าใช้สิทธิ์การกู้ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
📌เงินสดเทอมละ 5,000 บาท ที่เหลือ กองทุนตัดจ่ายให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระัดับชั้นม 6 , ปวช , ปวส,กศน.
- ไม่ต้องสอบเข้า
- ค่าแรกเข้า 5,000 บาท

 

 

สมัครเรียนลิงค์จะอยู่ด้านล่าง

 

ดาวโหลดเอกสารสมัครเรียนด้านล่าง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) 1 ปี

🚑หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปี :(PN)

>>สภาการพยาบาลรับรอง

ตลอดหลักสูตร 75,000 บาท

แบ่งชำระได้ 3 แบบ

1. ชำระเป็นรายเทอม เทอมละ 35,000 บาท

2. ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 7,000

3. ตามตกลงกับการเงิน

 

 

ค่าสมัครพร้อมจองสิทธิ์ การเรียน 5,000 บาท

🙂 โทร 090-038-1929

 

 

สภาการพยาบาลรับรอง

1 ปีการศึกษารับไม่เกิน 60 คน

เปิดการเรียน การสอน ที่ จ. ศรีสะเกษ ที่เดียว

 

🔅1 อาทิตย์ เรียน 21 ชั่วโมง

🔅6 เดือน แรก เรียน อาทิตย์ละ 21 ชั่วโมง เทอมแรก เรียน 24 หน่วยกิต

 

ฝึกงาน 5 เดือนเต็ม (20 สัปดาห์)

ฝึกงานสัปดาห์ละ 5 วัน

 

😊และรุ่นปัจจุบัน มีบุคลากร ที่โรงพยาบาลมาเรียนด้วย

 

🙂

 

 

สมัครก่อนได้เรียนก่อน

 

สมัครเรียนผ่านระบบมือถือ

เว็บสมัครเรียน www.admissioncnu.com

 

เรียน ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์

 

 

ดาวโหลดเอกสารสมัครเรียนด้านล่าง

ดาวโหลดใบสมัคร

#Dek62

ดาวโหลดใบสมัคร Click  
https://goo.gl/GKrx88

 

หรือติดต่อเฟส

FB: สุหฤท พิมพา

เพื่อรับเอกสาร

 

และส่งเอกสารได้ที่

ตู้ ปณ 63

ไปรษณีษณีจังหวัดศรีสะเกษ

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร 082-146-4426

 

 

สมัครออนไลน์ Online

สมัครเรียนออนไลน์ Click

เว็บสมัครเรียน

https://goo.gl/L3zJZS

 

 

 

 

หรือ

มาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ 
(ก่อนเดินทาง)

 

>> ติดต่อ อาจารย์เล็ก 
082-146-4426

 

 

ภาพประกอบการสมัครออนไลน์