รายละเอียดมี 3 ส่วน

#NURSE ข่าวประชาสัมพันธ์ 
✅สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio)


รายละเอียดมี 3 ส่วน
✅ส่วนที่1 - ข้อมูลทั่วไป
✅ส่วนที่2 - ค่าเทอม
✅ส่วนที่3 - ค่ายืนยันสิทธิ์

***************************
ส่วนที่1- ข้อมูลทั่วไป
***************************
NURSE 🚩โครงการพิเศษ 🚩ไม่ต้องสอบเข้า
✳️เปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดศรีสะเกษที่เดียว
LineID Click
https://lin.ee/nACicofJ
========>
เปิดรับนักศึกษาใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
🟩สายสามัญ แผนวิทย์ คณิต เท่านั้น
🟩ไม่จำกัดเกรด
🟩สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
🟩เปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดศรีสะเกษที่เดียว
>สภาการพยาบาลรับรอง

https://www.nursingcnu.online

หรือเฟสส่วนตัว
https://www.facebook.com/AJ.Suharit.Pimpa
FB: สุหฤท พิมพา

=========
ติดต่อ 👇👇👇👇
📲 082-146-4426
LineID Click
https://lin.ee/nACicofJ
==========
สมัครเรียนคลิก📌
https://goo.gl/L3zJZS

==============
ส่วนที่2 - ค่าเทอม
==============
🌀ค่าเทอม ต่อเทอม 54,725 บาท
✔️ตลอดหลักสูตร 437,800 บาท
✔️กยศ ให้ สูงสุด ไม่เกิน 360,000 บาท
✔️ส่วนต่าง 77,800 บาท

=======••======
✔️เทอมแรก ชำระเงินสด 54,725 บาท เต็มจำนวน
✔️ชำระใน 15 วัน นับจากวันประกาศผล
✔️พร้อม กู้ กยศ.
=======••======
แล้ว เทอม 2 เป็นต้นไป ค่อยชำระ เทอมละ 5,000 ที่เป็นเงินสด
=======••======
สรุป เทอม แรกชำระ เต็มจำนวน 54,725 บาท เทอมถัดไป ค่อย ชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท 🥰

ส่วนที่3 - ค่ายืนยันสิทธิ์

🎓ค่ายืนยันสิทธิ์ 5,500 บาท

หมายเหตุ: 5,500 สามารถชำระครั้งเดียว หรือแบ่งชำระได้

📌ค่ายืนยันสิทธิ์ สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน📌

📌หากได้รับการคัดเลือก เงิน 5,000 จะหัก มาเป็นค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ 📌
📌หากสอบไม่ได้เงิน 5,000 จะโอนมาเป็นค่าเทอม คณะสาขาสำรอง โดย ไม่ต้องสอบเข้า📌


🔰"ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ สาขาที่ ๒ " เลือกเรียนในสาขาวิชา ดังนี้
❇️สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
❇️สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
❇️สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
❇️คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาบัญชี(บัญชีบัณฑิต)/สาขาวิชาการจัดการ/
❇️คณะนิติศาสตร์
❇️คณะรัฐศาสตร์
❇️หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) PN #สภาการพยาบาลรับรอง

สมัครเรียน

สมัครเรียนคลิก📌
https://goo.gl/L3zJZS

ความฝันจะสำเร็จถ้าลงมือทำ