ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบเดียว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2566

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาแล้ว

เปิดรับปีนักศึกษาใหม่

👍ไม่ใช้ GAT/PAT

👍ไม่ใช้คะแนน 9 รายวิชาสามัญ

👍ไม่ตัดสิทธิ์ 5 ระบบกลาง

รายละเอียด ด้านล่างหรือClick MENU (ขวามือ)

สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio)

ไม่ใช้ GatPat

รุ่นพี่พยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

เปิดการเรียนการสอนที่ จังหวัดศรีสะเกษที่เดียว
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

คุณสมบัติการสมัครเรียน

• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

• ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 cm 

• อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

• ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 28 %

• เรียน สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต

• กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อ มุ่งเน้น คุณลักษณพยาบาลที่พึงประสงค์

• สอบสัมภาษณ์  

• ยื่นแฟ้มสะสมงาน

รวม 200 คะแนน

ช่องทางการสมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ Click!!

เว็บสมัครเรียน ออนไลน์

https://goo.gl/L3zJZS

 

การกรอกข้อมูล เราจะกรอกข้อมูล 3 ช่อง คือ

 

1. ประวัติ

2. การศึกษา

3. ที่อยู่

 

 

ที่เหลือค่อยมาอับเดทภายหลัง

 

ระบุเลขที่บัตรประชาชน

มีงานรองรับ 100%

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ยินดีต้อนรับ


สภาการพยาบาลรับรอง

สภาการพยาบาล Click

 

http://www.tnmc.or.th/

>>บริการสมาชิก

>>การรับรองสถาบัน

 

>>Clic การรับรองสถาบันการศึกษา

จะปรากฏรายการให้เลือก

 

>>ให้คลิก "รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง(สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)"

 

 


สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

082-146-4426 อ.เล็ก

FB: สุหฤท พิมพา

LineID: @361mecrd

กล่องข้อความ FB

LineID: @361mecrd